Mundering för Karolinska Underofficerare vid Infanteriet

underofficer-foto-steve-prytz
Underofficer i Paradrock
Foto: Steve Prytz

Underofficerare skola ha överallt lika paradrockar, uppslag och rocktaskor besatta med smala silvergaloner, svarta hattar med med liten silverbård, goda underkläder av skinn, älghuds livgehäng och handskar, blå strumpor. Kappor av en modell. Värjorna skola vara enligt en av Kgl Maijts gillad modell till längd och eljest tjänliga till hugg och stick med polerade järnfästen och goda varbaljor utanpå de vanliga baljorna. Korsgevären skola vara av en modell och skaftet 3 1/2 aln långt utan målning.

Underofficerare under Infanteriet skulle bla ha följande mundering och utrustning:
Underofficersrock. Blå klädesrock med blått friserat bojfoder. Stora och små knappar av engelskt tenn eller mässing. Tex 2 dussin knappar i rocken. Sys av ett finare lättare kläde än klädet i manskapsrockarna. Blått silke i knapphålen och oblekt väv i ärmar och taskor.
Underofficerskappa av blått kommiskläde med blå friserad foderboj. 2 par försilvrade- eller mässingsspännen. Kappan prydd med silver i guldgaloner (Livgardet till fot 1695).
Syrtut av blått kläde med blått bojfoder (Vissa reg. Tex Östergötlands Infanterireg.).
Underofficershatt av svart filt med liten silverbord. ”Temligen breda silvergaloner, vita hattband och silverknapp” (Viborgs reg. 1700).
Karpus (vissa regementen, tex Dalreg. 1690-talet).
Väst/Kamisol av skinn eller kläde i olika kulörer, med linnefoder och knappar. Tex 2 1/2 dussin knappar i västen.
Byxor av skinn eller kläde.
Halsduk. Olika färger. Röd kreponghalsduk (Östergötlands Infanterireg. 1707).
Skjortor (2 par ”Underofficersskjortor”).
Livréskor.
Underofficershandskar med bockskinnsgrepp och stora älg- eller oxskinnskragar (se även nedan).
Strumpor. Stickade blå ullstrumpor. Tex Redgarnsstrumpor (röda strumpor vid Jönköpings reg.).
Underofficersgehäng av sämskat älgskinn. Halvskurna med västgötaband underfodrade. Försilvrade söljor (förgyllda mässingssöljor vid Jämtlands Dragonreg. från 1682 och över 1708).
Underofficersvärjan skall vara enligt en av K.M.:t gillad modell till längd och eljest tjänliga till hugg och stick med polerade järnfästen och goda varbaljor utanpå de vanliga baljorna.
Värjband/Portepé av blått silke enligt en förordning av år 1696.
Korsgevär skall vara av en modell och skaftet 3 ½ aln långt utan målning.
Underofficerstält (2 st. Underofficerare per tält). Samma storlek på tält som för de gemena, men med 3 aln blå lärft till flammor (Gemena hade 2 aln blå lärft). Västgöta-Dals regemente 1718.

Övrig utrustning
Paradrock med uppslag och rocktaskor (fickor) besatta med smala silvergaloner.
På Fältväbelns rock var broderat Kungl. Maijts namn och Krona fram på bröstet och ryggen. Han förde även en stav med försilvrade mässingsbeslag och Kongl. Maits, samt regements namn. (Tex Nerke-Wermlands reg. Dalreg. samt Södermanlands reg. år 1718).
Knäremmar med mässingsspännen.
Hårpung.
Skospännen.
Nattmössa
Marschskor
Kam
Strumpor
Flaska
mm

Bör tilläggas att munderingen kunde variera i kvalitet och färger. Tex så hade Södermanlands reg. 1718 blå rockar med chamoifärgat foder. Dalregementets Underofficerarare fick 1717 handskkragar och gehäng av Buffelhud (oxe) istället för älghud pga bristen på älgskinn i landet.

Nerke-Wermlands regementes munderingar under Karl XII

Möller, Anders. Närke 1715
Målning föreställande Anders Möller

Stockholm 22 juni 1701:
Till hemmavarande kompanier. Har till Örebro med jakten Wrangel skickat:
216 st. blå karpuser med rött foder
232 st. blå klädesrockar med rött foder
112 par gula sämskade handskar
150 st. gula sämskade gehäng
19 st. blåa mössor
259 st. blå klädeskappor med rött foder understofferat
3 st. gråa vadmalspajrockar
1st svart läderränsel med följande sorter uti näml: 3 par skor, ene skinntröja, ett par skinnbyxor, 3 st. blaggarnsskjortor, ett par blaggarns lärfoder, 9 par ullstrumpor, ett par röda och ett par vita, ene gul banderrem med dess behör utan taska, 1 par knäremmar, 1 gult gehäng, ene lärft halsduk med svart band och hårpung.

1712:
Specifikation uppå vad som av Nerke och Wermlands infanteri Regementes beklädnad ännu alster hattstofferare uti Stockholm Specht och Petter Fredrik nu ginast här i Carlstad böra prestera nl:

Hattstofferare Specht åligger ännu att leverera:
121 st. Gehängspännen
399 st. Karpuser
210 par Kommishandskar
921 st. Kopparflaskor
471 st. Musköthölster
471 st. Ränslar.

För underofficerare, Hautboister, trumslagare och pipare:
5 par underofficershandskar
1 underofficersgehäng
35 par försilvrade spännen med bleck
4 par röda strumpor för hautboisterna
14 par röda kommisstrumpor
16 dito Överofficer Ringkragar.

Hattstofferare Petter Fredrik bör leverera:
300 st bantler med tillbehör.
400 st skinnklädningar.
Carlstad d. 7 feb. A: 1712

Generalmönstringen år 1721:
Underofficersmunderingen
Kappa av blått kläde med rött foder och vita snören kring kragen.
Rock av blått kläde med rött foder
Väst, röd med lärft fodrat
Byxor röda
Hatt med silvergallon
Gehäng, halvskurna av oxläder
Handskar av bockläder med oxläderskragar
Strumpor, röda av ull
Värja efter modellen (skaffat sig själv)
Kurtzgevär
(Skjortor mm hade de också, men de tas sällan upp i uppräkningen av underofficerares mundering för något regemente)


Trumslagare och piparemundering
Hatt med vit galon, vitt snöre och tennknapp
Rock av blått kläde med rött bojfoder och röda klädesuppslag och krage. Blå-vit-röda ylleband/snören i alla sömmarna samt tennknappar
Pajrock av blått kläde med rött foder på flikarna
Väst, röd av kläde med lärftfoder och tennknappar
Gehäng av sämskat oxläder, halvskurna med mässingssölja
Trumrem, ullgallonerad
Handskar av sämskat bockskinn med oxläderskragar
Knäremmar av oxläder med mässingsspännen
Ullstrumpor, röda
Skjorta av blaggarn
Svart halsduk
Skospännen av mässing
Skor av vaxläder
Trumma målad vit med förgyllt konungs vapen (Sveriges vapen) och förgyllda kronor. (livkomp)
Trumma målad med blå och röd färg med förgyllt (krona) Konungens vapen dubbelt CC (kompani)
Marsch och reveljpipa
Värja som soldaterna

Korpraler och Gemena
Hatt med vitt snöre
Kappa av blått kläde med rött foder och 2:ne spännen
Rock av blått kläde med rött foder
Väst, röda med lärftfoder
Byxa av rött kläde
Halsduk, svart
Gehäng, halvskurna av oxläder med mässingssöljor
Handskar av bockskinn med kragar av oxskinn
Ullstrumpor, röda
Ränsel av svart passerläder
Bantlärrem av oxläder med vidhängande kruthorn, smörjhorn och fängnålar.
Bandelärtaska för grenadjär
Bandelärtaska för musketerare
Knärem av oxläder med söljor
Skospännen av mässing
Kam med foder
Musköt med krats
Bajonett
Pik (för 1/4 dels styrka)
Värja
Värjeband
Luntbetäckare för grenadjärerna
Musköthölster (saknas)
Låsbetäckare av passerläder

Trosspersedlar
Ammunitionsvagn
Sjukvagn
Hackor
Spadar
Timmermansyxor
Handsågar
Gevärsbaracker
Tält (manskap)
Tält (underofficer)
Tältyxor
Kopparkittlar (förtenta)
Flaskor av trä för manskapet (felas)
Tältsäckar
Handklövar
Selar
Brödkorgar
Liar
Hackor med pikar på ena änden
Fouragestreck
Kvartersfana (felas)
Packsadlar
Ströborste
Skrapa
Trosshästar
mm