Den yngre karolinska livrocken för infanteriet

Östgöta 3-männingar år 1721
Livrockar av gott mörkt blått commiskläde med dubbel brett gult gott och försvarligt commisboj till foder.
Gula klädeskragar och uppslag.
12 vita trådknapphål frammantill med platta tennknappar utan öppna rocktaskor, dock blinda trådknapphål med 3 knappar på var taska och 1 knapp uti vardera sidan med sin fulla längd och vidd, utan ovanliga skarvar, samt öppen klapp för bandeleret på vänstra axel med knapp därtill.
Källa: Krigskollegii brev 1721 (5865).

Material- och knappåtgång för väst/camisol samt tröja.

Värt att notera är att plagget i fråga, hos de svenska artilleriet i Tyskland, konsekvent kallade plagget för camisol, medans man på svensk botten kallade underplagget både för väst eller camisol. Det och många fler exempel, torde betyda att det rör sig  om samma typ av plagg fast materialåtgången är lite olika beroende av bredderna på tygrullarna som synes.

Camisol:
3 aln gult kläde, 8 kvarter brett.
6 aln grått linne till foder.
18 st. tennknappar.
Källa: Kronobergs regemente 1714. Krigskollegii brev (3357).

Väst:
2 1/2 aln gult kläde, 9 kvarter brett.
4 aln blaggarn.
18 st. Knappar.
Källa: Västgöta 5-männingsregemente 1712. Krigskollegii brev (4931).

Väst (Gemena, trumslagare, profosser, hovslagare, pistolsmed mfl).
2 ½ aln chamoifärgat kläde
5 aln lärft.
24 st. knappar.
Källa: Upplands ståndsdragoner Krigskollegii brev 1717 (2285).

Väst (Korpraler, Underofficerare, Hautboister, Reg. Väbel mfl).
2 ½ aln chamoifärgat kläde.
6 aln lärft.
24 st. små knappar.
¾ lod kamelgarn
Källa: Upplands ståndsdragoner Krigskollegii brev 1717 (2285).

Klädeströja:
2 ½ aln blått kommiskläde av 9 kvarts bredd.
Foderväv.
18 st. knappar av tenn.
Källa: Generalmönsterrulla för Stralsundska regementet 1724.

Tröjan, med samma syfte som väst/camisol, förekommer också som underplagg. Men detta plagg skilde sig en aning från väst/camisol enligt Livregementet till häst:s Generalmönsterrulla och Adelsfanans upphandlingar 1709 tex. I båda dessa handlingar undras det om man skall beställa skinn-camisoler eller skinn-tröjor åt ryttarna.