European Knee Socks, 17th-18th Century

699kr

European Knee Socks, 17th-18th Century
Europeiska Knäsockor 16-1700-tal

SKU: 044 Category:

Description

It was high fashion during the 17th and the 18th Century to wear knee-high socks both among the military and civilians alike. European armies used a multitude of colours such as yellow, red, blue and white. Civilians were not limited to any particular regiment that dictated colour but they followed fashion and affordability depending on social class. For instance, working-class tended to wear muted colours so this is where you would find the grey socks that hide dirt well. Whereas the richer citizens bought colourful socks of different material and quality to display their wealth and influence.

 

Det var moderiktigt att bära knästrumpor under 16-1700-talet, både inom armén och allmogen. Europiska arméer använde ett spektrum av färger så som gul, blå, röd, och vit. Allmogen var däremot inte lika bunden till vilka färger de kunde använda. Det var snarare mode, pris och tillgång som dikterade detta. De fattigare av allmogen tenderade att bära mer naturfärgade strumpor så som grå vilket dolde smuts väl. De rika däremot tenderade att köpa färgade sockor av olika material och kvalitet för att visa sin att de hade kapital och makten som kommer med det.

Additional information

Time Period

Nation

, , , , , , ,

Colour

, , , , , ,

Size

, , , , , ,