Swedish Medal m/1789

189kr

SKU: 042 Category:

Description

A war was raging between the old enemies Sweden and Russia that lasted between 1788-1790. A war Gustav the Third of Sweden instigated through some very theatrical means. However, Gustav the Third wanted to hand out medals to lower-ranking officers and privates in the army. Therefore he established the Swedish medal for bravery in battle 1789. The medal has been awarded both during war and peacetime in Sweden.
This replica is the above-mentioned replica and would be a nice addition to a uniform, museum, your private collection, or another occasion.

Medal across: 30 mm

 

Ett krig pågick mellan de gamla rivalerna Sverige och Ryssland som varade mellan 1788-1790. Ett krig som Gustav den III på väldigt teatraliska sätt startade. Under detta krig ville Gustav den III dela ut en medalj för tapperhet i fält till underofficerare och manskapet. Därför etablerade han en svensk medalj för just detta år 1789. Denna medalj har delats ut i krigs- och fredstider.
Detta är en replika av ovannämnda medalj och skulle passa fint som ett tillskott till en uniform, museum, privat samling eller ett annat scenario.

Medalj bredd: 30 mm

 

Additional information

Nation

Time Period

, ,

Colour

, ,