Helsinge Regemente till fot år 1717

armfeldt-carl-gustaf
Helsinge Regemente till fots Generalmönsterrulla upprättad av Generallöjtnant och Översten Carl Armfeldt och Välborne Hr Johan Frisius Gefle den 24 Sept. A: 1717.

Specifikation uppå vad Kongl. Maijts år 1713 beställt samt åren 1714, 1715 och 1716 till regementet utdelat.
Hattar med gult snöre -1200 st
Blå klädesrockar med gult foder och tennknappar -1200 st
Stora blå klädeskappor med gult foder -1200 st
Stora kappspännen i mässing -1188 st
Små kappspännen i mässing -1189 st
Kommishandskar -1200 st
Gehäng (oxläder) -1200 st
Gehängsöljor -1200 st
Gula ullstrumpor -1200 st
Skospänne (mässing) -1199 par
Grenadjär-bantlär-remmar -96 st
Ordinarie bantlär-remmar -684 st
Musköt-bantlär-taskor -110 st
Grenadjär-bantlär-taskor -250 st
Ordinarie bantlär -39 st
Krutpungar -800 st
Kruthorn -800 st
Smörjhorn -800 st
Fängnålar (knippen om 3 st?) -800 st

Vad Rotarna själva haver betalt
Skinntröja med tennknappar -1200 st
Skinnbyxor -1200 st
Ränslar i läder -1200 st
Musköthölster -830 st
Skjortor -2100 st
Vita halsdukar -2400 st
Grå strumpor -2400 st
Svenska skor -1200 par
Rotsäckar av blaggarn -200 st

Vad soldaterna själva betalt
Ammunitionsvagnar -8 st
Buntlädersskor
Blå halsdukar -1200 st
Krut och kulsäckar -16 st
Rotkittlar -200 st
Rotyxor -200 st
Dammasker -1200 par

Övrig utrustning
Soldattält -249 st
Musköttält -24 st
Stålkvarnar -8 st
Skruvjärn -300 st
Luntbetäckare -72 st

Gevär
Handklövar
Pikar
Värjor
Musköt med bajonett
Fanor

Att notera.
Det som man saknar i uppräkningen av materiel i Generalmönsterrullan är tex knäremmar med spänne, muskötremmar, underofficerstält, nattmössor samt vattenflaskor av någon form.
Några kompletteringar får man om man tittar efter fälttåget till Norge år 1718 och då från Generalmönstringen år 1719.
1719 hittar man, trots att mycket förkommit, materiel som tex:

Trosshästar (de flesta döda eller försålda efter fälttåget 1718)
Fältkistor
Kassavagn
Svarta remmar (muskötremmar?)
Pipor (spelet)
Trummor (spelet)
Kurtzgevär (underofficerare)
Kvarnvagn
Sjukvagn
Kusksadlar
Vattusäckar av sulbottensläder
Vattusadlar
Vattukannor
Timmermansyxor
Dito borrar
Järnskyfflar
Brödkistor
Hackor
Skrapor
Betsel
Hovtänger
Hästskor med dubbel söm

Posted in Anders informerar.

Leave a Reply