Mundering för det Karolinska artillerifolket åren 1696-1721

Manskap.Artilleri 4

Artilleristmundering i Malmö år 1696
Karpus med grått kläde överdragna, blå uppslag med guldgaloner uppå.
Livrock av grått kläde, blått underfoder, blå uppslag och mässingsknappar uti.
Gul skinnväst med mässingsknappar.
Gula skinnbyxor.
Blå strumpor.
Skor med mässingsspännen.
Gult läderlivgehäng med hirschfängare.
Cirklar och rymnålar uti.
Krutflaskor med gula band eller remmar uti.
Pajrock av grått kläde med långa ärmar blå stoffering under blå kragar,blå uppslag på ärmarna med mässingsknappar uti.
Konstaplar, Lärokonstaplar och Fyrverkare betjänta med Zintrör.


Artilleriuniformer i Ingermanland år 1699
Förteckning uppå Narven, Ivanogorods Artolloriemanskaps montering den 14 januari 1699. Såsom nedan specificerat är uti de andra Ingermanländska fästningarna såsom Nyen, Nöteborg etc.

Regementsofficer, Överstelöjtnant presenterar sig med grå rock och läderväst väl schamerad med breda guldgaloner, samt gehäng av guldgalon och förgylld hirschfängare.
Kompaniofficerare, Kapten samt Löjtnant och Fänrik med blå västar och rockar av stålgrått kläde med guldschamerade och förgyllda knappar, samt gehäng av guldgalon och förgyllda hirschfängare, svarta hattar med guldgalon och punoufärgade (kamelhårsgarn) band i hatt och halsduk, item blå strumpor.
Underofficerarna såsom Styckjunkare, Fyrverkare, Minörer och Sergeanter efter förordning svarta hattar med silvergaloner, röda band på hatt och halsduk, lädervästar och rockar av stålgrått kläde med silverknappar och knapphål, blå uppslag, silvergalonsgehäng, hirschfängare med stålfäste, så och blå strumpor.
Underfyrverkare, Lärfyrverkare, Underminörer, Konstaplar, Lärokonstaplar och Hantverkare med svarta hattar guldgaloner röda band i hatt och halsduk, rockar av stålgrått kläde, blå uppslag, mässingsknappar, blå redgarnsstrumpor, pajrockar av mörkgrått kläde, blått uppslag, Konstaplarna med krutflaskor och förgyllda plåtar, en del hirschfängare, en del andra värjor.
Hantlangare med rockar av stålgrått kläde, svarta hattar med smal guldgalon, röda band i hattar och halsdukar samt blå strumpor.


Lavetter och för-ställare

 artilleri-kanon-1711-12-pund
        Bild föreställande tolvpundigt stycke år 1711.

Lavetter och för-ställare skulle målas blå med gula beslag och järn enligt målarlönerna från tiden och bevarade lavetter. De skyddades dessutom av ett lager “fernissa”. Det finns även bevarade exempel på förgyllt kungligt namnskiffer å lavetternas sidor. Vad gäller storleken på lavetterna så följer de pjäsens kaliber och längd i ett noga föreskrivet måttsystem, tex; ekplanka till lavett, 1 kula tjock osv. Samma proportioner (Cronstedts manér) gäller för hjulens storlek och skiftande trä-material som ek och björk.


Exempel på olika pjäser

artilleri-kort-reglemente-och-examen-1700-tal-27

Ordinära metallstycken
36 pund kallas “3/4 Carthau” (Kartov)
24 pund kallas “1/2 Carthau”
18 pund kallas “ordinär 18 pundig”
12 pund kallas “1/4 Carthau”
6 pund kallas “ordinär 6 pundig”
3 pund kalas “ordinär 3 pundig”
Extra ordinära stycken som kallas Slangor
24 pund kallas “en hel Slanga”
12 pund kallas en “halv Slanga”
6 pund kallas “Fältslanga”
3 pund kallas “Fältslanga”
Extra ordinära försvagade som kallas Skrotstycken
18 pund kallas “Skrotstycke”
12 pund kallas “Skrotstycke”
6 pund kallas “Regementsstycke”
3 pund kallas “Regementsstycke”

Tillkommer sedan även Järnstycken, Mörsare, Haubits, raketer osv i div. kalibrarSvenskt artilleri i den senare blå karolinska
artilleriuniformen vid Gadebusch 1712

Generell artilleristmundering 1700-21
Pajrock eller kappa (grått kläde med blått foder, krage och uppslag)
Livrock (grå klädesrock med blått foder och uppslag eller en helt blå rock)
Väst, tröja eller camisol (skinn eller blått kläde)
Byxor (skinn eller blått kläde)
Livré-handskar av läder
Hatt med galon eller snöre. Även karpus
Ullstrumpor, grå
Ullstrumpor, blå stickade
Hårpung
Skor med spänne eller stövlar
Halsduk (svart eller vit). Röda band kring densamma omkring år 1700.
Skjortor 2 par
Nattmössa
Luskam
Ränsel


Krutflaska från Karl XI:s tid

Gevärssorter
Värja eller Hirschfängare
Musköt (tex 1717)
Bajonett (tex 1717)
Patronkök (tex 1717 för 12 patroner till musköterna)
Kruthorn
Krutflaska med gul läderrem. “Krutflaskor svarvade av masurbiörk, dehls med elghud och dehls med buffelsläderremmar och mässingsplåtar på, utharbetade med Carolus den XII namn och Krohna öfwer samt benskruvar att slå krutet igenom med träproppar till“.
Om flaskan med dess rem ren och hel är, om gott fängkrut uti krutflaskan är. Vid krutflaske-remmen måste han hava: En lika vacker römnål utav något fint hål gjort, en borrnål, en cardusnål, trekantig gjord, en plunderskruvare. Och hos sig uti taskan eller byxsäcken drager han ett gott eldtyg uti en dosa, något vekt vax och förlikning till sitt stycke” (Konstapel, Lärokonstapel, Underfyrverkare tex)
Rymnål/Remnål/Römnål av koppar (Konstapel, Lärokonstapel tex)
Kardusnål, “trekantig”
Haknål
Borrnål
Zintrör. Skaft brunmålat, rent putsat, luntan ren och vacker därpå är uppbunden och om bägge ändarna av luntan med rent papper försedd är” (Konstapel, Lärokonstapel, Undereminör tex)
Luntstock/Luntstake blå och gul-målad med god lunta försedd (Hantlangare tex)
Gehäng av gult läder


Måttstock år 1689.

Övrig utrustning
Måttstock (Styckjunkare tex)
Handcirkel (Konstapel tex)
Trekantig fil
Kvadrant
Krumcirkel
Trumma (spel)
Trumrem (spel)


Ställkil (Elevationskil)

Ställkilar
Champlon
Handspikar
Krutsäck
Propp
Capell
Kulor
Laddskyffel
Sättare och viskare

 


Officerare.Artilleri 1

Manskap.Artilleri 7

Kostnad för hantlangar-uniform år 1707
Hatt 3 kmt med guldgalon 4.16 kmt.
Livrock 49. 5 alnar grått kläde á 5 kmt, 8 ½ aln blå boj á 1 ½, 3 dussin mässingsknappar á 1 ½ kmt/duss, 1 ½ lod gult kamelgarn 1:4, 1 aln Canfass -:12, 1 aln Kiersing till uppslag och krage 1:28.
Pajrock 8 aln grått kläde á 4 ½, 7 aln blå boj á 1 1/2, 2 aln Kiersing till uppslag och krage 3:24, ½ aln Canfass -:12.
Arbetslön 2:8= 58:28 kmt.
Källa: Krigskollegium 1707 (3261).

Manskap.Artilleri 5


Underofficersmundering Riga 1702
133 st. uppsättningar saknas av följande munderingspersedlar
Grå livrock med blått underfoder
Grå Pajrock med blått underfoder
Grå Karpuser med blått foder
Skinntröja
Skinnbyxor
Stövlar

Underofficersmundering ur en Mönsterrulla år 1713
Blå klädeskappa med blått bojfoder och 2 försilvrade mässingsspännen
Blå klädeslivrock med blått bojfoder
Blå klädesväst med blått bojfoder och platta tennknappar
Skinnbyxor
Hatt med silvergalon
Hårpung
Svart halsduk
Livré-handskar
Blå stickade ullstrumpor
Skospännen

Hirschfängare
Livgehäng
Krutflaska med rem
Kruthorn med rem
Rymnål

Angående underofficerarna i Landskrona år 1717 så står det: “Underofficerarna har olika värjor som de själva anskaffat”.

Officerare.Artilleri 2

Värt att notera är att hattarna för artilleristerna kunde ha både snöre och galon i olika färger beroende av grad, ort och årtal. Karpuserna kunde även de ha olika färger och vara tillverkade av olika material.


Hästar för artilleribefälet (Kvartersordning) d. 10 Marti 1710.
Hänvisning från förordning Lais 11 Januari 1702

Överste
3 Ridhästar och 12 Trossklippare
Överstelöjtnant och Major vardera
2 Ridhästar och 8 Trossklippare
Regementskvartermästare
1 Ridhäst och 3 Trossklippare
Regementspräst, Regementsadjutant eller Bokhållare och Regementsadjutör vardera
1 Ridhäst och 2 Trossklippare
Regementsfältskär med Fältkistan
1 Ridhäst och 4 Trossklippare
Dito Gesäll
1 Ridhäst
Notarius eller Rättegångsskrivare
1 Ridhäst

Kompanipersoner varunder förstås så Fyrverkare som Mineur-staten.
Kapten
1 Ridhäst och 4 Trossklippare
Löjtnant eller Fänrik
1 Ridhäst och 2 Trossklippare
Mönsterskrivare
1 Ridhäst
Styckjunkare,Sergeant eller Förare, vardera
1 Ridhäst
Konstaplar, Läre-Konstaplar och Hantlangare bestås inga hästar.

Manskap.Artilleri 1

Posted in Anders informerar.

Leave a Reply