Den yngre karolinska livrocken för infanteriet

Östgöta 3-männingar år 1721
Livrockar av gott mörkt blått commiskläde med dubbel brett gult gott och försvarligt commisboj till foder.
Gula klädeskragar och uppslag.
12 vita trådknapphål frammantill med platta tennknappar utan öppna rocktaskor, dock blinda trådknapphål med 3 knappar på var taska och 1 knapp uti vardera sidan med sin fulla längd och vidd, utan ovanliga skarvar, samt öppen klapp för bandeleret på vänstra axel med knapp därtill.
Källa: Krigskollegii brev 1721 (5865).

Posted in Anders informerar.