Den äldre karolinska livrocken för infanteriet

Västgöta-Dals regemente år 1694 (1702).

Till blå rocken tages 4 ½ aln kläde, 7 aln gult vadmal till foder.
Gult silke till knapphål 1 ½ lod till uppslagen på rocken 1 ¼ aln gult kirsing.
4 ½ dussin knappar till rocken.
Källa: Krigskollegii brev 1702 (2061)

Posted in Anders informerar.