Den Karolinska Grenadjärmunderingen 1700-21

grenadiermossa-de-la-gardie-1a
Grenadjärmössa De la Gardie

Uniform
Kappa eller pajrock av kommiskläde
Livrérock av kommiskläde med foder av boj
Tröja, kamisol eller väst av skinn eller kläde
Byxor av skinn eller kläde
Hatt med snöre, karpus eller grenadjärmössa (se ovan)
Kommishandskar med bockskinnsgrepp och styva kragar av buffel (oxe)
Ullstrumpor, långa stickade (dubbelstickade)
Vaxlädersskor med spännen
Skjorta (linne)
Hårpung av svart lärft med halvsidenband uti
Halsduk i olika färger
Knäremmar av oxskinn med söljor i mässing

Släpekläder
Vadmalsrock (tex grå med blå krage och uppslag. Upplands reg 1718)
Vadmalsbyxor (tex grå)
Svenska skor

Övrig mundering
Grenadjär-bantlärrem av sämskat oxskinn
Krutpung med mått
Kruthorn
Kulpung
Smörjhorn
Ett knippe fängnålar (3 st.)
Skruvjärn
Krats
Skruvfil
Skurlapp
Kam med foder
Livgehäng (sämskat) med sölja av mässing och taska för bajonett
Låsbetäckare/musköthölster
Flaska av koppar, trä eller förtent bleck med rem
Ränsel med rem och saltpung
Värjeband/Portepé av skinn

granatvaska-karl-xii-3
Granatväska

Gevärssorter
Grenadjär-flintmusköt med rem eller Handgranatgevär/Bössemörsare (se nedan)
Kommisvärja med balja (från 1685 med varbalja)
Bajonett med balja
Kurtzgevär (Grenadjärunderofficerare 1718)
Grenadjär-bantlärtaska (ammunitionsväska)
Luntbetäckare
Granatväska (se ovan)
Handgranater (1-4 stycken/man) av olika pund. se nedan.
Lunta (tex 1-3 famnar/man)
Små grenadjärsnaffrar (borrar)
Grenadjärssättare

022sb2jacudm
Handgranat-gevär m.1700, även kallad Mörsarebössa
eller Bössemörsare.

K.M:t har utfärdat ett nytt reglemente om handgranaters kastande ur Bössemörsare. En del små stutsare eller bössor, på vilka dessa handgranatmörsare skola skruvas, skola lämnas till amiral. De äro mycket nyttiga särskilt vid landstigningar. Härav begäres 100 st. för 1701 från Jönköpings faktori. Handmörsarne kosta 6 dr/st.

Marschpersedlar
Skjorta av blagarn
Halsduk
Nattmössa (stickad)
Marschskor
Fotsockor
Marschstrumpor (stickade)
Damaskor/snösockor

svensk-handsgranat-1719
Svensk handgranat 1719 (vrakfynd)

Beridna grenadjärer
I den svenska armén dessa år fanns även en del beridna grenadjärer. Antingen ständigt beridna med hästtypen Klippare eller tillfälligt beridna med trosshästar (Armfeldts armé 1718). Hästmunderingen motsvarade i dessa fall många gånger dragonernas.

Förordning om Grenadierernes inrättande vid Infanterie den 20 November 1717.
Vid infanterie uti vardera av de fyra musköt-korpralskap, som äro det tredje, fjärde, femte och sjätte Korpralskap, bliva tre man till grenadjärer förordnade, gör tillsammans vid vart kompani 12 grenadjärer. Särskilda Över- och Underofficerare vid Regementet förordnas därvid att göra tjänst på kommenderingar. Desse Över- och Underofficerare indelas vid kompaniet på följande sätt: Är Regementet åtta kompanier så förordnas till Officerare av Grenadjärerna därvid;

Av Liv-Kompaniet, 1 Kapten och 1 Fältväbel.
Av Överstelöjtnantens kompani, 1 kapten och 1 Fältväbel.
Av Majorens kompani, 1 Löjtnant och 1 Sergeant.
Av ett kompani av Överstelöjtnantens bataljon, 1 Löjtnant och 1 Sergeant.
Av ett kompani av Liv-bataljon, 1 Fänrik och 1 Förare.
Av ett kompani av Överstelöjtnantens bataljon, 1 Fänrik och 1 Förare.
Av ett kompani av Liv-bataljon, 1 Rustmästare.
Av ett kompani av Överstelöjtnantens bataljon, 1 Rustmästare.

Är Regementet fler kompanier starkt, så tages på lika sätt Över- och Underofficerare därtill av de övriga kompanierna.

Dessa Grenadjärer såväl Officerare som Gemena, när de är med Regementet i fält, stå de fria för alla ordinarie kommenderingar, men däremot färdige att gå ut när extra kommenderingar ske skola, blivandes de kommender-rullan med E. bemärkte.

När Regementet är uppställt eller marscherar och Grenadjärerna äro tillstädes, så drages de intet ut, och sättes intet särskilt tillsammans utan bliva ståendes var vid sitt kompani deras nummer, och deras Över- och Underofficerare ställa sig vid de  kompanier de äro delte till, så framt ej i särskilt mål annorledes befalles.

När alla Grenadjärer på långvarig kommendering kommenderas ifrån Regementet, så kommenderas med dem 1 Mönsterskrivare och 1 Profoss av Regementet och 1 Trumslagare av var Bataljon.

På det Över- och Underofficerare vid Regementet till de ordinarie kommenderingar ej måtte tryta, igenom Grenadjär-Officerarnas uteslutande från samma kommenderingar, alltså tillsättes vid vart kompani Över- och Underofficerare, utom det vanliga talet, av dubbla Över- och Underofficerare, av vart slaget så många som de äro, som äro förordnade att föra Grenadjärerna, så att vid en del kompanier komma att vara tre Kaptener, och vid en del kompanier 3 Löjtnanter eller 3 Fänrikar, och även så komma fler Underofficerare att vara vid vart Regemente.

Profosser och Trumslagare bliva ej flera tillsatte än fem vid vart kompani.

Vart Kompani bör vara försett med 2 Timmermansyxor, 4 Timmermans-bårar och 2:ne handsågar. Dessa redskap föres i marschen ömsom av kompaniets manskap, eller ock lägges på trossen, att fortbringas. Dessutom föres med på Trossen 8 kompanispadar och 4 hackor med pikar på ena änden.
stawert-uppland-kopia
Grenadjärer som skjuter iväg sina granater från fyrkanten

Grenadjärernas handgrepp
1=Luntan mellan fingrarna
2=Musköten i högra handen
3=Skyldrar med Musköt
4=Musköt på axlan
5=Sänker eder Musköt
6=Tager med höger handen under hanen
7=Presenterar eder Musköt
8=Musköt i vikten
9=Spänner upp hanen
10=Lägger an
11=Giv fyr
12=Bräcker av
13=Fattar Remmen
14=Kastar eder Musköt på ryggen
15=Fattar Luntan och sätter honom vid Tummen
16=Fattar Granaten
17=Öppnar med Tänderna
18=Tummen på Brändröret
19=Blåser av Luntan
20=Tänder på och kastar
21=Tager Luntan och sätter honom till sin förra ort
22=Fattar remmen med Musköt
23=Presenterar eder Musköt
24=Vänster svänger eder med musköt till Bajonetten
25=Fattar Bajonetten
26=Drager ut och presenterar eder Bajonett
27=Sätter honom vid Musköten
28=För ut fäller Bajonett mot man
29=Stöter ut
30=Musköten i vikten
31=Halvspänner hanen
32=Blåser och torkar ur pannan med Tummen
33=Slår fängkrut på pannan
34=Gör igen pannan
35=Skakar och blåser av pannan
36=Vänster svänger eder till laddning
37=Fattar laddningen
38=Öppnar med Tänderna
39=Slår krut i Musköten
40=Kulan ur munnen
41=Förladdningen ur hatten
42=Tager ut laddstaken och presenterar honom
43=Kastar om kort av mot bröstet
44=Sätter honom i Musköten
45=Förer neder förladdningen
46=Tager ut laddstaken och presenterar honom
47=Kastar om kort av mot bröstet
48=Sätter honom till sin ort
49=Till höger presentera eder Musköt
50=Skyldrar med Musköt
51=Musköt för foten
52=Lägger neder edert Gevär
53=Tager upp edert Gevär
54=Skyldrar med Musköt
55=Fattar Remmen
56=Kastar eder Musköt på ryggen
57=Fattar Remmen med Musköt
58=Presenterar eder Musköt
59=Vänster ställer eder med Musköten
60=Tager av presenterar Bajonetten
61=Sätter honom i sin förra ort
62=Till höger presentera eder Musköt
63=Skyldrar med Musköt
64=Kastar om edert Gevär
65=Gevär av

Enär exerceringen är till ända med Grenadjärerna kommenderas gevär på hand.

 

Posted in Anders informerar.

Leave a Reply